W dobie pandemii koronawirusa głównym wyzwaniem w zakresie edukacji i dydaktyki stała się nauka zdalna. W tym roku szkolnym naszą ofertę edukacyjną poszerzyliśmy o zajęcia i wykłady online. Poniżej znajdziecie wykaz zajęć realizowanych z wykorzystaniem narzędzi i technik kształcenia na odległość.

Z WNPiD na maturę

Cykl wykładów i zajęć praktycznych przygotowujących do egzaminów z historii i WOSu. Kontakt: maciej.skrzypek@amu.edu.pl.