fbpx

Zespół ds. Badań nad Młodzieżą i Edukacją Medialną

 

Członkowie Zespołu (od lewej): dr Jarosław Kardaś, dr Jakub Jakubowski, mgr Oliwia Szeląg, dr Marcin Łukaszewski, mgr Maciej Skrzypek, mgr Artur M. Lorek.

Zespół ds. Badań nad Młodzieżą i Edukacją Medialną

Zespół prowadzi badania naukowe na temat kompetencji medialnych i technologicznych młodzieży oraz edukacji w tym obszarze. Równie istotnymi zagadnieniami podejmowanych przez członków Zespołu są formy partycypacji politycznej młodych ludzi oraz ich manifestowanie w przestrzeni cyfrowej. Badacze podejmują również tematykę wykorzystania retoryki, wystąpień publicznych oraz debat oksfordzkich, jako narzędzi aktywności publicznej młodzieży. Do głównych celów Zespołu należą przygotowanie publikacji na temat kompetencji medialnych, na podstawie badań prowadzonych z udziałem uczestników warsztatów, organizowanych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz organizacja cyklicznej konferencji naukowej „Szkoła XXI wieku”.

Poznaj nasz Zespół

Dr Jakub Jakubowski

Jakub Jakubowski

Kierownik Zespołu ds. Badań nad Młodzieżą i Edukacją Medialną. Od niemal 20 lat związany jako student, doktorant i pracownik naukowy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się badaniami nad komunikacją młodzieży z wykorzystaniem technologii mobilnych. Pełnomocnik Dziekana WNPiD UAM ds. Promocji i Współpracy z Instytucjami Edukacyjnymi, pomysłodawca Forum Edukacji Medialnej przy Wydziale. Autor książki „Tajemnica trzech kropek. Jak młodzież szkolna korzysta z komunikatorów internetowych?”.

Dr Jarosław Kardaś

Doktor w zakresie nauk o polityce i administracji, absolwent politologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie adiunkt w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dydaktyk z zakresu bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w regionie Kaukazu Południowego oraz zarządzania kryzysowego. Autor monografii „Federacja Rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu”, a także współredaktor trzech monografii „Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych”, „Wyzwania dla świata XXI w. Wybrane kryzysy globalne i lokalne” oraz „Unilateralny i multilateralny wymiar polityk zdrowotnych państw w warunkach globalnej pandemii SARS-CoV-2”. Od 2021 r. prowadzi wykłady dla młodzieży w wielkopolskich liceach poświęcone procesom politycznym zachodzącym na obszarze byłego ZSRR.

 

Dr Marcin Łukaszewski

Adiunkt w Zakładzie Kultury Politycznej. Poza wygłaszaniem wykładów w szkołach przez kilkanaście lat szkolił uczestników, koordynował, organizował, a także przeprowadzał debaty w ramach różnego rodzaju turniejów debat oksfordzkich skierowanych do uczniów szkół średnich (Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, Wielkopolski Turniej Debat Oksfordzkich i organizowany we współpracy z poznańskim oddziałem IPN turniej debat historycznych). W ramach działalności jurorskiej, poza wspomnianymi wcześniej turniejami brał udział również m.in. w Akademickich Mistrzostwach Debat Oksfordzkich, Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej. Obecnie Pełnomocnik Dziekana WNPiD ds. inicjatyw debatanckich oraz Opiekun naukowy Klubu Debat UAM.

mgr Artur Marcin Lorek

Pracownik Centrum Wsparcia Projektów UAM, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UAM w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwent politologii na specjalizacjach marketing polityczny (2015) i zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi (2019). Współzałożyciel Fundacji Edukacyjnej G5 propagującej debatę oksfordzką jako metodę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Bada stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej oraz system polityczny RP. Od 2019 roku spełnia się jako wykładowca, a od 2022 roku jako opiekun Williama – psa.

mgr Maciej Skrzypek

Doktorant w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Jego  zainteresowania  naukowe koncentrują się m.in. wokół trajektorii trwania systemów politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wykorzystanie nowych technologii w komunikacji politycznej. W Zespole ds. Badań nad Młodzieży odpowiada za komunikację ze szkołami, prowadzenie warsztatów dla młodzieży oraz współprojektowanie badań nad kompetenecjami medialnymi i edukacją medialną.

mgr Oliwia Szeląg

Absolwentka Produkcji Audiowizualnej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Prowadzi badania z zakresu wykorzystania podcastów jako narzędzia edukacji pozainstytucjonalnej, mobilizacji wyborczej przedstawicieli iGen. Współtwórczyni Podcastu Maturalnego poruszającego tematy z zakresu historii, polityki, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji obywatelskiej. Prowadzi warsztaty z zakresu realizacji podcastu od podstaw oraz realizacji i postprodukcji nagrań studyjnych.

Projekty realizowane przez Zespół

zespół

zespół

zespół

zespół


Wykaz publikacji naukowych członków Zespołu znajduje się pod linkiem.