fbpx

XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – eliminacje regionalne

DSC09379

Zapraszamy serdecznie uczniów szkół podstawowych – klas VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Jeśli Państwa uczniowie po mistrzowsku władają słowem i refleksyjnie patrzą na świat, ten konkurs jest właśnie dla nich! Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:

„Czasy walki o wolność ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?”

Eliminacje regionalne odbędą się w sobotę 29 lutego 2020 o godz. 10.00 na naszym Wydziale.

Zgłoszenia przyjmujemy  do 25 lutego.

Regulamin XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego w 2020 roku

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna

Karty zgłoszenia (zał. 1), zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2 i zał. 3) należy:

  • oryginały załączników dostarczyć w dniu konkursu do koordynator eliminacji regionalnych Wiesławy Surdyk-Fertsch

Szczegółowych informacji udziela: Wiesławy Surdyk-Fertsch, koordynator eliminacji regionalnych, nauczyciel-doradca metodyczny ODN „WOM” w Poznaniu , e-mail: wfertsch@poczta.onet.pl,  tel. 606912148.

Dowiedz się więcej...