fbpx

Słów kilka o marketingu politycznym i KNMP

DJI_0045-HDR-2

Sugerując się definicją z Encyklopedii PWN, marketing polityczny to działania realizowane w ramach swobodnej gry konkurujących ze sobą sił politycznych, które dotyczą przygotowania, wdrażania i ewaluacji strategii promujących partie polityczne, polityków, idee i projekty polityczne. Za początek stosowania marketingu politycznego należy uznać rok 1952
i wykorzystanie jego technik w kampanii prezydenckiej D. D. Eisenhowera w USA. Następnie, rozwijał się dzięki inspiracji marketingiem dóbr i usług a do Polski zawitał na przełomie lat 80. i 90.

We współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie, mass media odgrywają coraz większą rolę. Jest to istotna przestrzeń dla marketingu politycznego, którego celem jest kreowanie wizerunku, chociażby wśród wyborców. To również ważny element komunikacji ze społeczeństwem. Jego specyfika wiąże się z mnogością istniejących i wykorzystywanych strategii. Najważniejszy elementem wspólnym stanowi fakt, iż każda decyzja i krok opracowywane są przez grono specjalistów. To właśnie rozwój i rosnące znaczenie marketingu politycznego powoduje, że politycy i osoby publiczne decydują się na korzystanie z usług profesjonalnych agencji w zakresie swojego wizerunku, szerzej – public relations. Mając na celu pożądane efekty i dotarcie do grup docelowych, marketing polityczny korzysta z wielu narzędzi. Za główne uznać można opracowane strategie wyborcze, stworzony wizerunek telewizyjny oraz wizerunek w Internecie. Jest to także prasa, elementy wizualne, debaty, spotkania, kontakt bezpośredni i wyniki w sondażach wyborczych.

Jedną z młodszych organizacji, które powstały na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dążącą do zrzeszania ludzi zainteresowanych marketingiem politycznym jest  Koło Naukowe Marketingu Politycznego UAM, którego opiekunem naukowym jest prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski, prodziekan ds. studenckich.

Naszym priorytetem jest zrzeszanie ludzi, którzy pasjonują się szeroko pojętym światem polityki. Na co dzień szukamy tematów do dyskusji i komentujemy wydarzenia ze świata polityki i marketingu politycznego. Organizujemy spotkania z politykami. Dzięki zaangażowaniu i działalności członkiń i członków koła udało nam się zorganizować spotkania z Elżbietą Łukacijewską – posłanką do Parlamentu Europejskiego, z Jadwigą Emilewicz – posłanką na Sejm IX kadencji oraz z Franciszkiem Sterczewskim – aktywistą i posłem na Sejm IX kadencji. Realizujemy cykle rozmów z dydaktykami naszego wydziału, aby poszerzyć swoją wiedzę i porozmawiać ze specjalistami ze świata polityki, marketingu politycznego i zarządzania wizerunkiem.

Zależy nam na tym, aby angażować się w wydarzenia aktualne i ważne. W maju 2022 r., po powrocie do akademickiej rzeczywistości, odbyła się Wielka Gala WNPiD. Poza nagrodami i zabawą, bardzo ważnym elementem była licytacja na rzecz naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy walczą z rosyjską agresją. Na tę okoliczność, Pan Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, za pośrednictwem naszego koła, przekazał na licytację Konstytucję RP – z osobistą dedykacją. Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki, objął także patronatem honorowym pierwszą ogólnopolską konferencję zorganizowaną przez koło, której panele dotyczyły obrazu polskiej sceny politycznej po wyborach 2019-2020. Poddaliśmy je analizie i staraliśmy się ukształtować perspektywy na przyszłość. Staramy się aktywnie prowadzić nasze media społecznościowe i integrować w gronie osób o wspólnych zainteresowaniach. Integracja to także wyjazdy! Dzięki uprzejmości Pani Senator, dr hab. Jadwigi Rotnickiej odwiedziliśmy w maju Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjechaliśmy do Warszawy na jej specjalne zaproszenie i spędziliśmy dzień na senackich i sejmowych korytarzach, uczestnicząc także w ciekawym wykładzie pana Leszka Kieniewicza, Dyrektora Senackiego Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, na temat dyplomacji parlamentarnej.

Chcemy rozwijać się dalej, poznawać tajniki ze świata marketingu politycznego. Mamy nadzieję na organizację kolejnych spotkań i konferencji. Zależy nam, aby członkinie i członkowie koła pisali artykuły, które rozwijają nasze zainteresowania a także upowszechniają ważną wiedzę. Jeżeli chcesz nas poznać lub masz jakieś pytania, odezwij się. Możesz napisać do nas wiadomość: knmp@amu.edu.pl.

Mamy nadzieję, że dołączycie do grona studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM a wasze zainteresowania i chęć rozwoju pokierują Was na pokład drużyny Koła Naukowego Marketingu Politycznego! 😊

Dowiedz się więcej...