fbpx

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

DJI_0045-HDR-2

W imieniu Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfantego zapraszamy do udziału w XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego (OKK). Konkurs jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Ich zadaniem jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia, nawiązującego do hasła przewodniego konkursu.

W 2024 roku tym hasłem będzie zdanie „Przyszłości nie należy się bać. Do przyszłości należy się przygotować”. Głównym celem konkursu jest motywowanie młodych ludzi do pielęgnowania języka ojczystego oraz edukacja na rzecz polszczyzny i jej miejsca we współczesnym życiu publicznym. Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Jako wieloletni organizator Konkursu, konsekwentnie budował jego unikatowy charakter i prestiż. Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim od 2015 roku rolę organizatora przejął Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego, wzbogacając formę konkursu o szereg działań edukacyjnych. Konkurs jest dwuetapowy.

Eliminacje regionalne W Wielkopolsce , przeprowadzi Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, w sobotę 9 marca 2024r. – godz.10.00.

Zgłoszenia w formie pisemnej proszę przesyłać na adres:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 61-614 Poznań

Z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu :

doradczyni metodyczna Wiesława Surdyk-Fertsch doradca.surdyk-fertsch@odnpoznan.pl

606-912-148 Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://instytutkorfantego.pl/centrum-edukacji/konkursy/ogolnopolski-konkurs-krasomowczy/

Dowiedz się więcej...