fbpx

Stopnie naukowe i funkcje. Kto jest kim na Uniwersytecie?

DSC_0580

Stopnie naukowe i funkcje poszczególnych pracowników Uniwersytetu są bardzo istotne. Panuje hierarchia tak samo jak w innych firmach. W korporacji są prezesi, dyrektorzy, liderzy, zaś na Uniwersytecie – rektorzy, dziekanie, profesorowie nadzwyczajni, profesorowie zwyczajni… Można się pogubić, ale już opanujesz tę tajemną widzę okaże się, że to wcale nie jest takie trudne.

Funkcje. Rektor i prorektorzy

Na czele Uniwersytetu stoi rektor, który zarządza wszystkim. Osobę rektora tytułuje się Jej/Jego Magnificencja. Od 2020 r. funkcję tę pełni Profesor Bogumiła Kaniewska. Jest ona pierwszą kobietą w historii, która sprawuje ten urząd na naszym Uniwersytecie. Ma ona swój zespół, który ma jej pomagać w kierowaniu tak ogromną instytucją, jaką jest Uczelnia. Składa się on właśnie z prorektorów. Rektor posiada również kilku pełnomocników powołanych do zadań specjalnych.

stopnie
Władze UAM wybrane na lata 2020-2024

Dziekan i prodziekani

Poszczególnymi wydziałami kierują dziekani. Dziekanem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa jest Pan Profesor Andrzej Stelmach, który został właśnie wybrany na swoją drugą kadencję. Dziekan również ma swój zespół składający się z prodziekanów. Ty najprawdopodobniej będziesz mieć najwięcej kontaktu z prodziekanem ds. studenckich, czyli Panem Profesorem Szymonem Ossowskim, który zawsze pomoże, gdy przyjdziesz do niego ze studenckim problemem. Prodziekanem ds. badań i współpracy międzynarodowej jest Pani Profesor Magdalena Musiał-Karg. Prodziekanem ds. nauki jest Pan Profesor Maciej Walkowski, zaś Pani Profesor Anna Potyrała zajmuje się sprawami rozwoju naukowego.

stopnie

Władze dziekańskie WNPiD

Stopnie naukowe. Profesor zwyczajny, nadzwyczajny

Profesorem zwyczajnym jest osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, zaś profesor nadzwyczajny to osoba zatrudniona na uczelni na stanowisku profesora. Profesorowie nadzwyczajni zazwyczaj posiadają tytuł naukowy dr hab., ale też doktora. Zwyczajowo zwracamy się w obu wypadkach do takich osób Panie Profesorze/Pani Profesor.

Doktorant, doktor, doktor habilitowany

Doktor to tytuł naukowy, który podsiadają zazwyczaj młodsi nauczyciele akademiccy. Doktor habilitowany to osoba o wyjątkowym dorobku naukowym, zaś doktorant to osoba z tytułem magistra, która dopiero przygotowuje swoją rozprawę doktorską, którą musi później obronić, aby uzyskać tytuł doktora.

Stanowisk i funkcji na Uniwersytecie jest dużo, dużo więcej, ale te przedstawione tutaj na dobry początek wystarczą. Pamiętaj przed zajęciami zaznajomić się z tytułem naukowym osoby prowadzącej, żeby nie popełnić gafy. Osoby, które ciężko pracowały na swój tytuł, często nie lubią, jeśli się go umniejsza. Jest to niegrzeczne z naszej strony, gdy nie szanujemy pracy innej osoby. Nie wypada również zawyżać tytułów naukowych, gdyż można osobę prowadzącą zajęcia zawstydzić, a tego też nie chcemy. Jednak nie martw się, gdybyś się pomylił, to też nic strasznego. Wykładowcy to też ludzie i dużo rzeczy rozumieją. Sami przecież też byli studentami.

Martyna Woźniak

Dowiedz się więcej...