fbpx

Publikacja: Standardy i dobre praktyki w mediach uczniowskich

Publikacja: Standardy i dobre praktyki w mediach uczniowskich

Publikacja pt. „Standardy i dobre praktyki w mediach uczniowskich” jest efektem współpracy pracowników i studentów naszego Wydziału, a także pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Publikacja, którą oddajemy w Wasze ręce, jest efektem dyskusji i refleksji podczas VIII Konferencji „Szkoła XXI wieku. Wyzwania przed nauczycielem i uczniem”. Wydarzenie organizowane od 2016 r., gromadzi rokrocznie dziesiątki nauczycieli i pedagogów na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (…) Była to szczególna odsłona naszej konferencji z dwóch powodów. Po pierwsze, w organizację wydarzenia włączyli się naukowcy, naukowczynie, a także studentki i studenci z dwóch wydziałów UAM: Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. (…)

Nowa formuła konferencji okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Po pierwsze frekwencja okazała się rekordowa – gościliśmy blisko 150 uczestników i uczestników, reprezentujących placówki edukacyjne z Wielkopolski i okolic. Po drugie – spotkanie wielu różnych środowisk umożliwiło stworzenie tej publikacji. Stanowi ona syntezę ostatniej części konferencji, jaką był szkolny okrągły stół.

Wypracowane w zespołach pomysły, jak wzmocnić media szkolne, zostały podczas konferencji zaprezentowane przed audytorium i poddane pod głosowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Na tej podstawie powstały zasady, dobre praktyki i rekomendacje, które mają pomóc młodym adeptom dziennikarstwa w doskonaleniu swojego warsztatu i lepszej organizacji szkolnych gazetek, radiowęzłów, telewizji czy mediów społecznościowych. Mamy nadzieję, że utrwalenie ich w formie tej publikacji to dobry sposób, by kanały komunikacji w szkole działały sprawniej i służyły różnym społecznościom.

Konferencja, której rezultaty przedstawiamy w tej pracy, odbyła się 9 grudnia 2022 r. Jej hasłem przewodnim były media uczniowskie, a wzięły w niej udział delegacje szkolne z całej Polski. W czasie, gdy uczniowie chłonęli wiedzę na warsztatach dziennikarskich, prowadzonych przez studentów wydziałowych redakcji, studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, a także pracowników WNPiD, nauczyciele uczestniczyli w sesji plenarnej na temat tekstów w mediach, a także fact-checkingu. Kolejnymi punktami programu były panele dyskusyjne dla uczniów i nauczycieli, gdzie poruszane były istotne dla mediów szkolnych kwestie. Późniejsze dyskusje szkolnego okrągłego stołu zakończyły się podsumowaniem.

Przygotowanie publikacji zostało sfinansowane w ramach projektu Uniwersytet Jutra II.

Dowiedz się więcej...