fbpx

Historia. Wypracowanie na maturze. Jak napisać wysoko punktowaną pracę?

wypracowanie - historia

Historia. Wypracowanie w arkuszu stanowi aż 20% możliwych do zdobycia punktów. Z naszego wpisu dowiesz się jak napisać wysoko punktowaną pracę. Własne doświadczenia, a także spotkania z kolejnymi rocznikami maturzystów potwierdzają, że ten element często zostaje pominięty w procesie przygotowania do egzaminu. By wyjść na przeciwko Waszym oczekiwaniom przygotowaliśmy mini poradnik jak napisać wysoko punktowane wypracowanie maturalne.

Historia – tematyka wypracowania

Do wyboru masz 3 tematy, każdy z innej epoki, dzięki czemu nie jesteś skazany na pisanie wyłącznie o starożytności czy dwudziestoleciu międzywojennym. Jeśli jesteś pasjonatem średniowiecza to z pewnością znajdziesz temat dopasowany do Twoich zainteresowań.

Struktura tekstu

Pamiętaj o tym by nadać swojej pracy odpowiednią strukturę:

 • wstęp (15% objętości pracy)
 • rozwinięcie (70% objętości pracy)
 • zakończenie (15% objętości pracy)

Taki układ zostanie doceniony przez egzaminatorów, którzy zwrócą uwagę na umiejętność tworzenia odpowiedniej struktury. Pamiętaj by stosować akapity, dla lepszej przystępności tekstu. Jedna myśl = jeden akapit!

Co powinno się znaleźć w każdej części pracy?

Wstęp

We wstępie musisz określić jasno:

 • cel pracy (opis, analiza porównawcza itd.), który wynika z wybranego tematu;
 • ramy czasowe i terytorialne (np. Austro-Węgry w okresie I wojny światowej);
 • problematykę pracy (np. stosunki gospodarcze, relacje międzynarodowe).

W tym miejscu musisz także wyjaśnić pojęcia istotne dla Twojego tematu (np. inkwizycja, kontrreformacja). Możesz także postawić własną tezę, którą będziesz weryfikować w kolejnej części pracy. Wykaż, że rozumiesz dokładnie temat i cel jakim musisz osiągnąć! Nie opisuj jednak szczegółowo problematyki – to zrobisz w rozwinięciu.

historia

Rozwinięcie

To najważniejsza część Twojej pracy. By zachować spójność podziel logicznie rozwinięcie na kilka części tak by nie pisać o wszystkim na raz. W rozwinięciu masz spełnić wskazany we wstępie cel! Nie zapomnij o tym, dlatego pisz o tym co pozwolić Ci go osiągnąć. Przykładowo, jeśli Twoim przedmiotem zainteresowania są polsko-niemieckie stosunki gospodarcze w latach 1918-1925 nie opisuj polskiej czy niemieckiej kultury.

Zakończenie

W ostatniej części Twoim głównym zadaniem jest sformułowanie wniosków i udowodnienie osiągnięcia celu. Jeśli we wstępie postawiłeś tezę dokonaj jej weryfikacji – negatywnej lub pozytywnej. W tym miejscu możesz także pokusić się o sformułowanie własnej oceny. Pamiętaj jednak by opierała się ona na argumentach przytoczonych w rozwinięciu.

Co zrobić by uzyskać wysoką liczbę punktów z wypracowania?

By otrzymać maksymalną liczbę punktów musisz wykazać się:

 • znajomością tematu i opisaniem go w określonym kontekście,
 • umiejętnością selekcji i krytycznej analizy źródeł,
 • logicznym formułowaniem zdań,
 • umiejętnością postawienia tezy i jej weryfikacji,
 • umiejętnością formułowania własnych ocen, w oparciu o przytoczone argumenty,
 • umiejętnością wykorzystania dostępnych źródeł.
historia

Trening czyni mistrza!

Nie napiszesz na maturze dobrego wypracowania jeśli wcześniej nie przećwiczysz tego elementu. Możesz posiadać ogromną wiedzę, ale dobre wypracowanie maturalne musi wyróżniać się także innymi zdolnościami.

By ułatwić Wam przygotowanie do egzaminu umożliwiamy Wam napisanie wypracowania, które zostanie sprawdzone przez prowadzących Z WNPiD na maturę Online. W odpowiedzi otrzymacie informację zwrotną z uwagami, sugestiami i poradami.

Tematy wypracowań:

 1. Kryzys gospodarczy i nastroje społeczne a przemiany na hiszpańskiej scenie polityczne. Dokonaj analizy hiszpańskiej sceny politycznej, bazując na wynikach wyborów parlamentarnych w latach 2008-2016. Udziel także odpowiedzi jaki wpływ na te zmiany miały wydarzenia związane z następstwami recesji z 2008 r. Skorzystaj ze źródeł
 2. Opisz proces integracji współczesnej Unii Europejskiej. Skup się na wydarzeniach, które miały miejsce od czasu zakończenia II wojny światowej do podpisania traktatu w Maastricht. Zwróć uwagę na przyczyny integracji europejskiej i najważniejsze traktaty. Zwróć uwagę również na rozszerzenia organizacji o kolejne państwa. Skorzystaj ze źródeł
 3. Oceń relacje między USA a ZSRR oraz USA a Kubą w latach 60 XX wieku. Porównaj kształt polityki zagranicznej USA wobec ZSRR oraz Kuby za czasów prezydentury Johna Kennedy-ego oraz Lyndona Johnsona.
 4. Od Komitetu Obywatelskiego Solidarność do Akcji Wyborczej Solidarność. Opisz dekonstrukcję obozu postsolidarnościowego w latach 1991-2001. W swojej pracy wykorzystaj wyniki wyborów: parlamentarnych (1991, 1993, 1997, 2001) i prezydenckich (1995, 2000).

Swoje wypracowania możecie przesyłać na adres: maciej.skrzypek@amu.edu.pl (pliki tekstowe w formacie doc., docx.).

Maciej Skrzypek

Zapraszamy do lektury naszych bryków!

Dowiedz się więcej...